W dniu 16.10.2016 roku nasza wspólnota ministrantów powiększyła się o 4 ministrantów: dwóch Janków, Jakuba i Mikołaja. Gratuluję ministrantom i ich rodzicom.
Zapraszam chętnych chłopców do wspólnoty ministrantów w naszej parafii.