1. Obchodzone dzisiaj święto Chrztu Pańskiego przypomina nam o własnym chrzcie, poprzez który Pan
Bóg ogłosił nas swoimi przybranymi dziećmi i umocnił darem Ducha Świętego. Kończąc okres Bożego
Narodzenia, wyruszmy na drogi codziennego życia, dając świadectwo przyjęcia Syna Bożego do naszych
serc.
2. Trwają odwiedziny duszpasterskie rodzin naszej parafii. W tym tygodniu odwiedzę mieszkańców (…)
Plan kolędy dostępny jest na tablicy ogłoszeń , na stronie parafialnej i na kartkach wyłożonych na stojaku.
Ofiary z kolędy przeznaczone zostaną na ocieplenie dachu.
Msze święte w tym tygodniu w dni powszednie o 8.00, w sobotę o 10.00.
3. Dziękuję za posprzątanie kościoła.
4. Odpowiadając na pragnienie samego Chrystusa, który modlił się do Boga Ojca za swoich uczniów,
„aby byli jedno”, w najbliższy piątek rozpoczynamy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność
Chrześcijan.
5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Do nabycia Gość Niedzielny i Niedziela.
6. Zapraszam do adoracji żłóbka po zakończeniu mszy świętej. Dziękuję za złożone ofiary do koszyka
przy szopce które przeznaczone są na utrzymanie Bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem.
7. Dzisiaj po mszy świętej o 9.00 spotkanie opłatkowe dla członków Żywego Różańca w salce na plebani.
8.Wszystkim, którzy obchodzą w zbliżających się dniach imieniny i urodziny, życzę wszelkiego
błogosławieństwa i opieki świętych patronów.

ŻYCZĘ DOBREJ NIEDZIELI I DOBREGO TYGODNIA.