1.Dzisiejsza, ostatnia niedziela 2019 roku, jest świętem Świętej Rodziny Nazaretańskiej: Jezusa, Maryi i Józefa. Wpatrując się w Świętą Rodzinę, łatwiej zrozumiemy nasze powołanie do życia w rodzinie. Ona jest wzorem dla naszych rodzin. Pamiętajmy, że zadaniem każdego chrześcijanina jest przede wszystkim troska o własne zbawienie. Dla wszystkich powołanych do życia małżeńskiego i rodzinnego ta troska wyraża się poprzez dobre i przykładne, godne życie w rodzinie i poprzez rodzinę. Prośmy Pana Boga, aby w tych niełatwych czasach i mimo zagrożeń nasze rodziny stawały się prawdziwym domowym Kościołem. Pamiętajmy, że kochające się i przykładnie żyjące polskie rodziny mają być solą dla ziemi. Zawierając autentyczną przyjaźń ze Świętą Rodziną, uczmy się sztuki budowania więzi w oparciu o prawdziwą miłość.

2.Zbliża się koniec roku kalendarzowego 2019. We wtorek, 31 grudnia, podczas specjalnego nabożeństwa dziękczynno-przebłagalnego w naszym kościele, które będziemy celebrowali o godz.18.00, podziękujemy Bogu – dobremu Ojcu, za miniony czas i za otrzymane dobro. Przeprosimy za popełnione grzechy. Będziemy również prosić o błogosławieństwo nad nami, naszymi rodzinami.

3.W nadchodzącym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Msza św. o 8.00. Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej od 7.30-8.00 i 30 minut przed mszami w Nowy Rok.

4.W najbliższą środę, 1 stycznia, z Maryją – Bożą Rodzicielką wejdziemy w Nowy Rok Pański 2020. Tego dnia w szczególny sposób będziemy modlili się o pokój na świecie. Porządek Mszy Świętych w naszym kościele : 9.00.11.30 I 16.30.

5.W niedzielę 5.01 po mszy św. o 9.00 Wspólnota Żywego Różańca zaprasza na dziesiątkę Różańca i spotkanie opłatkowe.

6.W naszej parafii trwają odwiedziny duszpasterskie – kolęda. Pamiętajmy, że chrześcijanin przyjmujący kapłana daje świadectwo swojej przynależności do Kościoła. Przeżywajmy odwiedziny kolędowe w duchu bożonarodzeniowej radości, w duchu modlitwy i serdecznej rozmowy z duszpasterzem.

Plan kolędy na ten tydzień jest następujący :

02.01. (czwartek)-od 16.00-Cyprysowa, Malinowa i Klonowa.

03.01.(piątek )-od 16.00-Figlarna, Miła, Tęczowa, Radosna.

04.01(sobota)-od 14.00- Słoneczna za lasem, Polna i Dziewicza.

05.01 (niedziela)-od 14.00- Bursztynowa.

Program kolędy jest wywieszony w gablocie parafialnej, stronie parafialnej i kartkach na stojakach.

7.Dziękuję za posprzątanie kościoła i wszystkie wykonane prace.

8. Dziękuję za ofiary złożone w grudniu na budowę kościoła , zebraliśmy 5100 zł.Wydaliśmy na prace budowlane 24000 zł. Bóg zapłać ofiarodawcom i osobom zbierającym ofiary za ich trud. Od stycznia 2020  na budowę kościoła wprowadzamy tacę budowlaną w 2 niedzielę miesiąca, można także wpłacać ofiary na konto parafialne.

9.Solenizantów i jubilatów otaczam serdeczną pamięcią i modlitwą.

ŻYCZĘ DOBREJ NIEDZIELI I DOBREGO TYGODNIA. Ks. Proboszcz Andrzej Sieg