W dniu 11 lutego we wspomnienie NMP z Lourdes patronki naszej parafii, obchodziliśmy odpust parafialny. Odpust parafialny jest uroczystością rodziny parafialnej i związane jest ze świętem patronalnym parafii. Dzień odpustu jest związany z możliwością uzyskania duchowego jakim jest odpust zupełny czyli darowanie wszystkich kar doczesnych za popełnione grzechy. Centralnym wydarzeniem jest suma odpustowa którą prowadzi specjalnie zaproszony kapłan. Sumie odpustowej sprawowanej w naszej parafii przewodniczył i wygłosił homilię ks. kanonik Rafał Detlaff – kanclerz Kurii Archidiecezji Gdańskiej. Po mszy świętej odmówiliśmy litanię do NMP z Lourdes prosząc Patronkę naszej parafii o opiekę i wstawiennictwo przed Bożym Tronem dla naszych parafian, ofiarodawców i dobrodziejów. Dziękuję wszystkim którzy przyczynili się do uroczystej oprawy liturgii.

ks. proboszcz Andrzej Sieg