Dekretem ks. Arcybiskupa Leszka Sławoja Głódzia 8 grudnia br. została ustanowiona nowa parafia Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Otominie. Proboszczem parafii w Otominie został ks. Andrzej Sieg. Uroczyste wprowadzenie na urząd proboszcza przez dziekana dekanatu Gdańsk Siedlce ks. Prałata Piotra Toczka nastąpiło w dniu 20.12.2015 roku.