Dokument Rady Episkopatu Polski
Kurenda nr 3/2020

 

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym,
nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz
sprawowania sakramentów świętych.

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1,
1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy
biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego
uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym
wiernym:
a) osobom w podeszłym wieku,
b) osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona
temperatura, itp.),
c) dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad
nimi bezpośrednią opiekę,
d) osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
Informujemy, iż Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź,
Metropolita Gdański takiej dyspensy udziela.
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we
wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby
korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie.
Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez
transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach
następujących zasad:
a) kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem
liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b) przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują
przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
c) znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez
podawania rąk,
d) cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki
skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e) należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez
pocałunek lub dotknięcie,
f) na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g) rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby
ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest
niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach”
(Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski,
abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy
wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą
modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:
a) aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b) aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji
Najświętszego Sakramentu,
c) aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani
i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian
z posługą sakramentalną.

4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:
a) liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają
na terminy późniejsze,
b) zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz
rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy
środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje
rekolekcji w internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane
w domu,
c) sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań
pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.
Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez
pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji
ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia
dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek
koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi
opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych.
Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy
do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny…
Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, 12 marca 2020 r.