• Dziękuję za złożone dzisiaj ofiary na tacę budowlaną z racji drugiej niedzieli. Dziękuję za ofiary składane nak onto parafialne.
  • Rozpoczynamy dzisiaj XVI Tydzień Biblijny, którego motywem przewodnim są słowa: „Powołani do Wspólnoty – KOMUNII z Bogiem i bliźnimi w Kościele”
  • Dzisiaj “Akcja Żonkil”. Wolontariusze zbieraja ofiary do puszek na rzecz pomorskich hospicjów.
  • W sobotę o 10.00 zbiórka dla ministrantów.
  • W przyszłą niedzielę po mszy o 11.30 katecheza dla dzieci komunijnych.
  • Dziękuję wszystkim, za składane ofiary na tacę, i te do puszki. Na Caritas diecezjalną przesłałem 430 PLN ze zbiórki do puszki.

Ks. proboszcz Andrzej Sieg